Privacy statement

Deze website is eigendom van Kressin Advocaten BV. Kressin Advocaten respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en dragen er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Alle gegevens, waaronder begrepen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zullen enkel en alleen worden gebruikt om met u in contact te treden en voor zover dat in het kader van de dienstverlening aan u noodzakelijk is, een en ander met inachtneming van onze wettelijke professionele geheimhoudingsplicht en onze overige verplichtingen onder voornoemde wetgeving.