Terug naar archief

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz(LKSG): een lang Duits woord met veel betekenis voor Nederlandse ondernemers

Op 1 januari 2023 is de Wet zorgplicht in de toeleveringsketen (LkSG) van kracht geworden. Deze wet legt uitgebreide zorgplichten op aan bedrijven die hun hoofdkantoor, hoofdvestiging, administratieve zetel of statutaire zetel in Duitsland hebben en doorgaans meer dan 3.000 werknemers in dienst hebben (vanaf 1 januari 2024 meer dan 1.000 werknemers). Deze zorgplichten moeten op passende wijze worden nageleefd met als doel het voorkomen of minimaliseren van mensenrechtelijke of milieugerelateerde risico’s en het beëindigen of minimaliseren van schendingen van mensenrechten of milieuverplichtingen. Via een door de LkSG opgelegde verplichting tot doorgeven van de “verwachtingen” die door bedrijven die onder de reikwijdte van de LkSG vallen aan hun leveranciers worden gesteld, strekken de zorgplichten die in de LkSG zijn vastgelegd zich uit over de hele toeleveringsketen. Hierdoor worden ook bedrijven die de genoemde drempelwaarden niet halen, indirect beïnvloed door de voorschriften van de LkSG.

De inhoud van de zorgplichten zoals vermeld in artikel 3, lid 1, tweede zin van de LkSG is uitgebreid. Dit begint bij het opzetten van een risicobeheersysteem, gaat verder met het regelmatig uitvoeren van risicoanalyses bij het bedrijf zelf en zijn directe leveranciers (en in uitzonderlijke gevallen bij de indirecte leverancier), het opzetten van een klachtenprocedure en het nemen van preventieve maatregelen, zowel binnen het eigen bedrijfsgebied als ten opzichte van directe leveranciers, tot aan documentatie en rapportage. Concrete richtlijnen voor de adequate naleving van deze uitgebreide wettelijke vereisten in de praktijk zijn echter beperkt in de LkSG opgenomen.

Deze wet is van aanzienlijk belang voor Nederlandse bedrijven die zaken doen met Duitse ondernemingen. Dit komt doordat de Duitse wetgeving ervoor zorgt dat ook Nederlandse leveranciers zich aan de gestelde normen moeten houden. Het wordt verwacht dat de verplichtingen van deze wet zullen worden opgenomen in de algemene voorwaarden van deze klanten en ook een rol zullen spelen in contracten met Duitse partijen. We staan klaar om u te adviseren over wat deze wet voor uw bedrijf betekent.