Terug naar archief

Brexit en No Deal no 2: Import uit het VK: hoe voorkom dat ik invoerrechten moet betalen, in de handel en ook bij aankopen via internet?

De Brexit nadert, en de waarschijnlijkheid van een No-Deal neemt toe. Dit betekent dat importen uit het VK last kunnen ondervinden. De koop van goederen uit het VK kan allerlei kosten veroorzaken, zowel heffingen als ook daarmee verbonden administratieve kosten. Binnen de EU  zijn juridische handelsrelaties, vaak vastgelegd in algemene voorwaarden, vaak niet daarop ingericht.
De EU kent voor een groot aantal gebruiksgoederen die uit niet EU landen (of EVA landen zoals Noorwegen) afkomstig zijn een importheffingstarief. Dit geldt  voor speelgoed en spelletjes, kleding, vervoermiddelen en onderdelen daarvan, of meubels, maar ook nagenoeg voor alle voedselproducten en wel voor handelsrelaties, maar ook voor de consument die via internet goederen uit het VK koopt.
Worden deze na 31. Oktober 2019 uit het VK worden geïmporteerd, is de Nederlandse importeur ( of de consument die de bestelling online via een site uit het VK plaatst) wettelijk verplicht dit aan te geven bij de douane, en de daarvoor verschuldigde importheffing te betalen. Dit geldt alleen dan niet wanneer met de verkoper uit het VK is afgesproken dat de INCOTERM DDP zal gelden, in dat geval ligt de aangifte plicht (en de betaalplicht) bij de exporteur. Bij alle andere INCOTERMS, dus ook wanneer is afgesproken dat de verkoper verantwoordelijk is voor de aflevering aan het adres van de koper, geldt niet dat de verkoper aansprakelijk is voor eventuele invoerrechten of aangifteplichtig. Het niet aangeven van een import kan overigens naast de heffing ook nog tot substantiële boetes leiden.
Buiten de INOTERMS kan natuurlijk wel in overeengekomen algemene voorwaarden expliciet bepaald zijn dat de verkoper verantwoordelijk is voor dergelijke heffingen.
Maar ook als dat zo is is het maar de vraag of deze afspraak geëffectueerd kan worden, zeker als de vordering minder dan Euro 25.000 bedraagt (zie hierover https://kressin-advocaten.com/brexit-en-no-deal-1-gevolgen-voor-overeenkomsten-met-partners-uit-het-verenigd-koninkrijk/).
Om deze onbetaalde rekeningen te voorkomen is het aan te bevelen in de toekomst (gelet op de bestaande onzekerheid over de No Deal Brexit) bij alle bestellingen van goederen uit het VK de volgende tekst op te nemen:

Voor zover nodig in afwijking van hetgeen in toepasselijke algemene voorwaarden of elders tussen partijen is afgesproken, aanvaardt verkoper door uitvoering van de levering dat eventuele in Nederland op de bestelde goederen verschuldigde importheffingen en overige administratieve kosten met betrekking tot de douane voor rekening van verkoper zijn, zij zullen door deze op eerste verzoek aan koper worden voldaan en mogen door koper in mindering worden gebracht op de kooprijs dan wel op andere vorderingen van de verkoper op de koper. Vorderingen van koper uit hoofde van deze afspraak zullen, zo nodig in afwijking van andere afspraken, onderworpen zijn aan de bevoegde rechter in Nederland.

Seller accepts, to the extent necessary in deviation of what is agreed in any applicable General Terms and conditions or otherwise, by execution of the order that any duties imposed on the ordered goods in the Netherlands, and all administrative costs related thereto, will be at the expense of seller, and will be refunded by seller to buyer upon its first demand and may be deducted from the purchase price or from other debts from buyer towards seller. Claims under this agreement may be submitted, to the extent necessary in deviation of any other agreement or term or condition, to the competent court in the Netherlands.

Beter nog is met de beoogde leverancier of verkoper contact op te nemen en op basis van bijvoorbeeld bovengenoemde tekst nadere afspraken te maken. Blijft dat achterwege dan zijn de kosten vaak niet verhaalbaar. Ook omdat de kosten dan vaak rechtens voor rekening van de importeur (of de online bestellende consument) blijven als er geen afspraken zijn gemaakt. Het lijkt mij niet haalbaar deze kosten later, als geen nadere afspraak is gemaakt, op de verkoper te verhalen met een beroep op bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden. In deze bijzondere ietwat irrationale tijden behoort de No-Deal tot de mogelijkheden die de koper had kunnen of moeten voorzien.

Voor een Brexit No deal-check van uw VK relaties kunt u bellen met Mr. T. Kressin

30 Juli 2019